Barańska Małgorzata

Małgorzata Barańska to polska nauczycielka, a także autorka książek, podręczników i zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych, uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej oraz z deficytami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności nauczanie początkowe. Kształciła się również podyplomowo na kierunku pedagogika specjalna. Ponadto przeszła przez kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela. Podejmuje zatrudnienie jako wychowawca klas integracyjnych w Szkole Podstawowej numer 44 w Gdańsku. Jednocześnie Małgorzata Barańska prowadzi dla dzieci indywidualną rewalidację. W ramach swojej pracy posługuje się założeniami Metody Dobrego Startu, a także wykorzystuje zasady glottodydaktyki profesora Rocławskiego. Jest ponadto nauczycielem na studiach podyplomowych, trenerem metodycznym oraz autorką scenariuszy do dydaktycznych materiałów filmowych. W swoich publikacjach Małgorzata Barańska propaguje wykorzystanie Metody Dobrego Startu w codziennej pracy z dziećmi. Jest to metoda zakładająca, że należy jednocześnie stymulować wielozmysłowy rozwój: słuchowy, wzrokowy, ruchowy, kinestetyczny, dotykowy, manualny oraz językowy. Autorka opublikowała ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, które pozwalają dzieciom z deficytami rozwojowymi opanować podstawowe umiejętności – prawidłową mowę, czytanie, pisanie, liczenie, rysowanie, porównywanie, rozpoznawanie figur geometrycznych, analizowanie czy logiczne myślenie. Są także pomocne w trenowaniu koncentracji uwagi, rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, a także doskonaleniu małej motoryki. Zestawy ćwiczeń autorki świetnie sprawdzają się w pracy z uczniami z dysleksją, w tym z dysortografią. Dzieci uczą się poprzez zabawę i działanie, dzięki czemu nauka jest dla nich przyjemna i efektywna. Poznają otaczający je świat – np. przyrodę, części ciała, rośliny i zwierzęta – w efekcie czego odkrywają w sobie pasje. W publikacjach Małgorzaty Barańskiej znajdziemy wiele ciekawych gier i zabaw, historyjek obrazkowych, zgadywanek, układanek, ilustracji i wierszyków. Nie brakuje w nich również wskazówek metodycznych dla nauczycieli oraz zestawów kart pracy.

Wyniki wyszukiwania (25 produkty)

Produkty: 25

Produkty: 25