Sobolewski Zbigniew

Zbigniew Sobolewski pojawił się na świecie w 1963 roku. Ksiądz kościoła rzymskokatolickiego, pochodzący z parafii Sadowne, znajdującej się na obszarze diecezji drohiczyńskiej. Doktor teologii moralnej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach oraz Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Zbigniew Sobolewski święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1987 roku. Następnie podejmował posługę wikariusza w parafii w Sokołowie Podlaskim. Wykładowca teologii moralnej, prałat jego Świątobliwości oraz Kanonik Kapituły Łukowskiej. Pełni również funkcję przewodniczącego zarządu Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, którego celem jest wspieranie działalności misyjnej i charytatywnej Kościoła. Ksiądz Sobolewski założył poza tym dwie szkoły – Gimnazjum Katolickie w Białej Podlaskiej oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Kwartalnika Caritas”. Jego artykuły ukazywały się na łamach takich czasopism jak „Sygnały Troski”, „Nasz Dziennik”, „Różaniec” oraz „Echo Katolickie”. Ksiądz Zbigniew Sobolewski to autor licznych książek o tematyce religijnej, modlitewników oraz leksykonów. Do jego przykładowych publikacji należą takie tytuły jak „Pojednajcie się z Bogiem”, „Modlitewnik czcicieli św. Rity”, „Mówił im wiele w przypowieściach”, „Rozważania o wierze”, „Umocnij mnie, Panie” czy „Pojednajcie się z Bogiem”. Jest także twórcą literatury dziecięcej – opublikował takie książki jak „Bajki na wszystkie pory roku” czy „Bajki dla młodszych i starszych”. Zbigniew Sokołowski poprzez swoją twórczość pomaga lepiej zrozumieć sens wiary chrześcijańskiej i nawiązać osobistą relację z Jezusem. Lektura jego publikacji pozwala znaleźć rozumowe wyjaśnienie katolickich przykazań, zasad czy dogmatów. Sprzyja również głębokiej refleksji na temat własnego życia oraz inspiruje do szukania prawdy o sobie samym. Książki księdza Zbigniewa Sobolewskiego dotykają także zagadnień związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym. Wyjaśniają ponadto w zrozumiały sposób, jak podejść do spowiedzi i pracować nad swoimi grzechami oraz słabościami.

Wyniki wyszukiwania (19 produkty)

Produkty: 19

Produkty: 19