Harari Yuval Noah

Yuval Noah Harari pojawił się na świecie 24 lutego 1976 roku w izraelskiej miejscowości Kirjat Atta. Profesor na jerozolimskim Uniwersytecie Hebrajskim, specjalizujący się w historii wojskowej oraz historii średniowiecza. Tytuł naukowy doktora zdobył na Uniwersytecie w Oxfordzie. Harari to autor bestsellerowych książek, takich jak „Sapiens: od zwierząt do bogów”, „21 lekcji na XXI wiek”, „Homo deus. Krótka historia jutra”, a także bezpłatnego kursu pt. „Krótka historia ludzkości”. Autor w codziennym życiu praktykuje medytację Vipassana oraz jest zadeklarowanym weganinem. Yuval Noah Harari w swoich książkach poddaje całościowej analizie historię gatunku ludzkiego od początku jego istnienia. Opisuje mające miejsce na przestrzeni dziejów procesy polityczne, makroekonomiczne, technologiczne i społeczne. W swojej twórczości posługuje się bogatą wiedzą z zakresu wielu nauk, takich jak m.in. biologia, genetyka, biotechnologia, psychologia, socjologia, ekonomia, historia czy religioznawstwo. Autor pokazuje, w jaki sposób człowiek podporządkowywał sobie świat i rozwijał się w różnych dziedzinach życia. Zgodnie z wizją izraelskiego historyka, jeszcze w XXI wieku na skutek rozwoju technologii nastąpi upadek cywilizacji Homo sapiens. Najbogatsi ludzie staną się nieśmiertelni i będą mogli postawić się w miejscu Boga. Powstanie homo deus - superczłowiek maszyna, wyposażony w sztuczną inteligencję. Na szeroką skalę będą produkowane części ludzkiego ciała, które staną się towarem. Yuval Noah Harari poprzez swoją twórczość prowokuje czytelnika do stawiania sobie pytań o dalsze losy człowieka w XXI wieku. Sygnalizuje liczne zagrożenia wynikające z epokowych przemian. Prognozuje, że człowiek stanie się wiecznie niezadowolony, a na skutek jego działań może dojść do zagłady planety oraz zwierząt. Możliwość uzyskania nieśmiertelności doprowadzi również do przeludnienia oraz konfliktów zbrojnych o ograniczone zasoby. Problemem może okazać się również przedefiniowanie znaczenia religii oraz kształt współczesnych systemów polityczno-gospodarczych.

Wyniki wyszukiwania (8 produkty)

Produkty: 8

Produkty: 8