Sowińska-Gogacz Jolanta

Jolanta Sowińska-Gogacz urodzona w 1971 roku, łódzka poetka, dziennikarka, kulturoznawca i pedagog. Zadebiutowała zaraz po maturze, w 1992 roku tomikiem poezji „Przednieble". Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i autorka pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat kinematografii islandzkiej (antropologiczna analiza czterech filmów Fridrika T. Fridrikssona). Od roku 1999 członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów. W roku 2010 opublikowała drugą książkę poetycką „Pomieszczenie". Jolanta Sowińska-Gogacz jest także społecznikiem, popularyzatorem wiedzy o niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci polskich i sierot wojennych - ofiarach obozu „na Przemysłowej” w Łodzi oraz autorką artykułów prasowych na ten temat, które publikowała na łamach tygodnika „wSieci". Laureatka nagrody "Znak Dobra" w roku 2015 za artykuł "Mały Oświęcim" (Przewodnik Katolicki 7/2014). Autorka obszernej dokumentacji - pisanej, fotograficznej i filmowej - związanej z łódzkim obozem, współautorka wielu inicjatyw medialnych i edukacyjnych upamiętniających jego dzieje. Prowadzi lekcje historii na byłym terenie obozu. Publikacje w „Tyglu Kultury”, „Kwartalniku Filmowym”, tygodnikach „Niedziela”, „wSieci”, w zbiorze esejów „Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym” oraz w almanachach poezji grupy literackiej Centauro. Jurorka I i II Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lektury w Kadrze”, a także Ogólnopolskiego Konkursu „Na skrzydłach Poezji. Nowe Inspiracje”. Współautorka książki „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi”.

Wyniki wyszukiwania (1 produkty)

Produkty: 1

Produkty: 1