Swipe to the left

​5 książek o ekonomii, które pomogą Ci ją zrozumieć

​5 książek o ekonomii, które pomogą Ci ją zrozumieć
6 czerwca 2018

5 książek o ekonomii, które pomogą Ci ją zrozumieć

Ekonomia to nie wyłącznie nauka o cyfrach, wykresach, wskaźnikach i danych. Warto spojrzeć na nią szerzej, by ją zrozumieć. Dzięki ekonomii społecznej poznasz ludzkie zachowania, którymi rządzą emocje i chęć zarobku. W zestawieniu znajdziesz książki o ekonomii, które pozwolą Ci na nią spojrzeć przez pryzmat historii czy procesów społecznych.


Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej - Anna Ujwary-Gil

Książka Anny Ujwary-Gil to prawdziwy bestseller dotyczący ekonomii. Autorka podejmuje problem nauk o zarządzaniu, który jest słabo rozpoznany w literaturze, ale ma ogromny wpływ na obecną i przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstw czy gospodarek. “Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej” ma ogromną wartość i wnosi znaczący wkład w rozwój nauk o zarządzaniu. Skupia się wokół zarządzania strategicznego - zasobowego podejścia do firmy poprzez strukturalne zdefiniowanie wiedzy oraz zastosowanie koncepcji audytu zorientowanego na doskonalenie.

Lektura podzielona jest na pięć rozdziałów - pierwsze dwa mają charakter teoretyczny. Autorka podejmuje próbę opracowania meta-modelu audytu powstałego na bazie koncepcji audytu informacji, wiedzy oraz kapitału intelektualnego. W metodycznej części badań zostały omówione przedmiot, pytania oraz cele badawcze, przedstawiono metodykę badań. Metody badawcze zostały podzielone na jakościowe, ilościowe oraz sieciowe. W części empirycznej przedstawiono wyniki oraz wnioski z audytu organizacji zasobów niematerialnych i podzielono je ze względu na wielopoziomowe ujęcie sieci. To znakomity przykład ekonomii behawioralnej.


Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami - opracowanie zbiorowe

Książka “Paradoksy ekonomii” pozwala spojrzeć na ekonomię z przez pryzmat doświadczeń wybitnych polskich ekonomistów, m.in. Marka Belki, Ryszarda Bugaja, Mieczysława Kabaja czy Adama Glapińskiego. To niezwykle interesująca lektura, która zarazem jest bardzo szczera i przejmująca.

Ekonomiści odpowiadali na pytania dotyczące oceny kondycji nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie, najważniejszych problemów polskiej gospodarki, a także proponują ich rozwiązania. Wybitni polscy ekonomiści dzielą się również swoimi przemyśleniami o pozycji polskiej ekonomii na świecie. Co interesujące, każda rozmowa zaczyna się od odpowiedzi na pytanie, co zadecydowało o wyborze ekonomii jako kierunku studiów czy pracy naukowej.


Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych - Michael N. Kahn

Analiza techniczna pozwala zauważyć powtarzalność trendów, jednocześnie umożliwiając trafną prognozę przyszłych cen. Autor przedstawia narzędzia, dzięki którym czytelnik trafnie będzie odczytywał wykresy i zarządzał środkami pieniężnymi. Napisana jest prostym, zrozumiałym językiem, dlatego przeznaczona jest zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i traderów. “Analiza techniczna” to lektura, która pozwala zwiększyć zysk poprzez unikanie złych transakcji i uczy myślenia uwzględniającego rachunek prawdopodobieństwa.


Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - Lidia Karbownik

Sektor TSL, czyli Transport, Spedycja, Logistyka ma szeroki i różnorodny zakres wzajemnych powiązań kooperacyjnych czy handlowych ze zleceniobiorcami usług logistycznych. To dlatego problem zagrożenia finansowego ma szczególny wymiar znaczeniowy w przypadku przedsiębiorstw tego sektora. Autorka książki “Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce” przedstawia zastosowanie narzędzi analitycznych, które mogą pozytywnie wpływać na wzrost efektywności zarządzania podmiotami, łańcuchami dostaw oraz konkurencyjności gospodarki narodowej. Książka o ekonomii została wzbogacona o obszerne wyniki badań teoretyczno-praktycznych.


Podstawy ekonomii - opracowanie zbiorowe

“Podstawy ekonomii” to lektura od lat ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem. Wyjaśnia podstawowe zagadnienia współczesnej ekonomii w skali mikro i makro. Co istotne, zawiera także odwołania do gospodarki polskiej okresu transformacji. Podręcznik znakomicie sprawdzi się dla studentów ekonomii i zarządzania, a także wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć ekonomię normatywną, pozytywną i nie tylko.