Swipe to the left

Repetytorium z Wos-u

Repetytorium z Wos-u
22 stycznia 2018

Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem, który cały czas się zmienia i ewoluuje. Przede wszystkim zmianom ulega zakres materiału, jaki powinien opanować uczeń. WOS jest jednym z przedmiotów, który może być zdawany na maturze. Dlatego oferujemy Wam wybór trzech najczęściej kupowanych książek i pomocy naukowych z wiedzy o społeczeństwie, które pozwolą na uporządkowanie wymaganej wiedzy maturalnej oraz sprawdzenie, czy została ona opanowana, zanim abiturient przystąpi do czekającego na niego egzaminu dojrzałości.

W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie. Część 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem „W centrum uwagi”, przygotowany przez Arkadiusza Janickiego, Klaudiusza Święcickiego i Lucynę Czechowską, pozwoli na skuteczne i kompleksowe przygotowanie się do matury z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Uczniom łatwo się z niego korzysta, ponieważ napisano go przystępnym językiem. Wszystkie zagadnienia ułożono w przejrzysty układ treści, a rozbudowana warstwa ilustracyjna bez wątpienia jest atutem tej książki. Podręcznik zawiera ponadto obszerny materiał do ćwiczeń, przez co abiturienci będą mogli sprawdzić, czy nabyli wymagane na egzaminie maturalnym umiejętności.

W centrum uwagi 2. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Klasa 3. Szkoła ponadgimnazjalna

Publikacja „W centrum uwagi 2” uzupełnia podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych pod tym samym tytułem. Stanowi zbiór maturalnych prac z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Wszystkie zadania zawarte w kartach umożliwiają kształcenie umiejętności niezbędnych w trakcie egzaminu maturalnego.

Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie. Vademecum. Szkoła ponadgimnazjalna

Opracowanie zbiorowe „Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie” stanowi kompendium informacji w tym przedmiocie, które będzie niezastąpioną pomocą w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Książka kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i pomoże w powtórce wszystkich wiadomości z WOS-u, zapisane w podstawie programowej. Dostarcza informacji, wskazówek i przykładów ćwiczeń, z jakimi można spotkać się na egzaminie. Publikacja została opracowana przez ekspertów zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczącymi egzaminu maturalnego z WOS-u na rok szkolny 2014/2015.