Szanowni Klienci,
Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 roku sklep internetowy livro.pl zakończył działalność. Aby zwrócić lub zareklamować towar zakupiony w sklepie internetowym należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta - telefonicznie: +48 22 460 0 460 lub mailowo: [email protected].

Reklamacje

Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie jest niezgodny z umową Klient w ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu prawo złożyć reklamację z tytułu niezgodności z umową – żądając jednej z opcji: naprawy, wymiany na nowy, obniżenia wartości produktu lub odstąpienia od Umowy.

Niezgodność towaru z umową obejmuje wady fizyczne, niekompletność, brak właściwości o jakich zapewnia opis produktu oraz przypadki gdy nabyta rzecz nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używana.

Ważne:

  • Reklamację z tytułu niezgodności towaru z Umową rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do naszego magazynu.
  • Reklamowane produkty wraz z formularzem zawierającym opis podstawy reklamacji prosimy odsyłać na adres:
    Centrum Reklamacji i Zwrotów Sklepu Internetowego:
    ul. Olimpijska 16,
    96-500 Sochaczew

Pytania na temat reklamacji i statusu ich rozpatrywania prosimy kierować na email: [email protected]


Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji:

 

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Spółką, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

Livro Sp. z o.o. informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów  konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym w sprawie reklamacji Livro Sp. z o.o.  nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

 

Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami, a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].