Mower David

David Mower to nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem. Prowadził zajęcia w szkołach językowych w takich miejscach jak Manchester czy Casablanca. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami – pracował m.in. w Kensington School w Madrycie oraz British Council for Young Learners. Jest najbardziej znany z bestsellerowej serii podręczników i zeszytów ćwiczeń „New Exam Challenges”. Jej współautorami są Anna Sikorzyńska oraz Michael Harris. Pozycje w ramach serii ukazały się nakładem londyńskiego wydawnictwa Longman. David Mower w książkach do nauki języka angielskiego wykorzystuje swoje doświadczenie w pracy z młodzieżą. Poszczególne lekcje są zaplanowane w taki sposób, aby w jak największy sposób stymulować zaangażowanie oraz motywację uczniów. W podręcznikach i zeszytach ćwiczeń znajdują się treści związane z tematami bliskimi współczesnym nastolatkom. Są to m.in. relacje miłosne i przyjacielskie, konflikty z rówieśnikami, rodzicami i rodzeństwem, gry komputerowe czy cyberbezpieczeństwo. David Mower w swoich publikacjach zamieszcza wywiady z popularnymi osobami ze świata sportu, mody, muzyki, filmu czy show biznesu – np. z Robertem Kubicą czy Jamie Oliverem. Kolejne lekcje są zaplanowane z zachowaniem zasady stopniowania trudności, a także zawierają sekcję samooceny „Feedback”. Sprzyja to zachowaniu przez młodego ucznia wysokiej samooceny, wiary we własne możliwości oraz kształtowaniu jego samodzielności. Książki autora są w największym stopniu skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności komunikacji w praktycznych sytuacjach codziennego życia. Nie brakuje w nich również treści przygotowujących do egzaminów szkolnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uczeń w książkach współautorstwa Davida Mowera znajdzie zrozumiałe wyjaśnienia reguł gramatycznych, praktyczne wskazówki przed egzaminem, a także ćwiczenia utrwalające. Publikacje z serii „New Exam Challenges” zawierają ponadto słownik obrazkowy, ułatwiający przyswajanie nowych słówek i zwrotów w języku angielskim.

Wyniki wyszukiwania (15 produkty)

Produkty: 15

Produkty: 15