Przychoda Alina

Alina Przychoda to polska nauczycielka matematyki, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami. Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Prowadziła dotychczas zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, a także jest mentorem na studiach podyplomowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Zajmowała się poza tym udzielaniem doradztwa metodycznego nauczycielom liceów ogólnokształcących oraz techników. Autorka scenariuszy lekcji, specjalistycznych artykułów, a także publikacji przeznaczonych dla uczniów – podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki matematyki. Najbardziej znana z serii materiałów edukacyjnych pt. „Poznać, zrozumieć”, które ukazały się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP). Alina Przychoda w swoich publikacjach omawia wszystkie zagadnienia, niezbędne w celu przygotowania się do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jej materiały są zgodne z najnowszą podstawą programową oraz wytycznymi CKE. Autorka poszczególne tematy przedstawia z uwzględnieniem stopniowania trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Każde zagadnienie opisuje w prosty, czytelny i zrozumiały dla każdego sposób. Alina Przychoda swoje książki wzbogaca poza tym o schematy, diagramy i przykłady prawidłowych rozwiązań. Uczeń może zapoznać się z właściwym tokiem rozumowania i rozwijać w sobie zdolność logicznego myślenia. Sposób rozwiązania zadań jest przedstawiany krok po kroku i szczegółowo omawiany. Publikacje Aliny Przychody zawierają również zadania wykraczające poza podstawę programową, przeznaczone dla ponadprzeciętnie uzdolnionych uczniów. Nie brakuje poza tym przykładowych testów maturalnych oraz ćwiczeń służących powtórzeniu i utrwaleniu omawianego materiału.

Wyniki wyszukiwania (13 produkty)

Produkty: 13

Produkty: 13