Kraszewska Monika

Monika Kraszewska to polska nauczycielka plastyki, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami w każdym wieku. Autorka materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, a także publikacji o tematyce dziedzictwa kulturowego oraz architektury. Znana z serii pt. „Małymi kroczkami”, która jest przeznaczona do pracy z uczniami na etapie nauczania początkowego, w tym zwłaszcza dziećmi z trudnościami edukacyjnymi i opóźnieniami w rozwoju. Publikacje Moniki Kraszewskiej są nieocenionym wsparciem dla nauczycieli plastyki oraz nauczania wczesnoszkolnego. Dostarczają im szereg inspiracji do kreatywnego prowadzenia zajęć. Praca z materiałami autorki wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka, zwłaszcza w zakresie małej motoryki, kształtowania umiejętności manualnych, percepcji wzrokowo-ruchowej, a także zdolności przestrzennych oraz artystycznych. Najmłodsi wykonując zadania proponowane przez Monikę Kraszewską rozwijają poza tym swoją wyobraźnię, dokładność, koncentrację oraz uczą się cierpliwości. Autorka proponuje im zwłaszcza szereg ćwiczeń grafomotorycznych w formie zestawów karty pracy. Wspiera również najmłodszych w nauce gramatyki, ortografii i słowotwórstwa. Zadania planuje z uwzględnieniem stopniowania trudności. Uczniowie zdobywają więc kolejne umiejętności krok po kroku, dzięki czemu nabierają pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Monika Kraszewska w swoich publikacjach zamieszcza mnóstwo szablonów do wykonania prostych rysunków, a także ich kolorowania, malowania, wyklejania plasteliną czy wycinania. Zestawy te przyjmują różne formy, dzięki czemu młody uczeń może lepiej poznawać otaczający go świat – zwierzęta, rośliny, owoce, warzywa, zjawiska przyrodnicze, zasady higieny czy sposoby dbania o środowisko w swoim codziennym życiu. Wykonane przez dzieci prace warto wykorzystać w celu dekorowania klasy czy szkolnych korytarzy. Autorka w swoich książkach proponuje ponadto najmłodszym ciekawe zabawy edukacyjne, takie jak krzyżówki, rebusy, zgadywanki czy ćwiczenia do uzupełniania i odnajdywania różnic.

Wyniki wyszukiwania (11 produkty)

Produkty: 11

Produkty: 11