Dymarska Jolanta

Jolanta Dymarska to polska nauczycielka, terapeutka, pedagog, metodyk nauczania, koordynator edukacji integracyjnej, trener interpersonalny, mediator oraz diagnosta. Autorka publikacji edukacyjnych i metodycznych, w tym współautorka bestsellerowych serii pt. „Tropiciele” oraz „Nowi Tropiciele”. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Łódzkim. Kształciła się również podyplomowo na kierunku „pedagogika wspierająca i terapia”. Jolanta Dymarska to nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 182 w Łodzi oraz wykładowca na Wyższej Szkole Pedagogicznej w tym samym mieście. Współpracuje także w roli metodyka edukatora z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Uczestniczy w licznych konferencjach metodycznych oraz organizuje grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest jedną z twórców koncepcji kształcenia integracyjnego. Prywatnie autorka pasjonuje się podróżami, żeglarstwem, jazdą na nartach, a także lubi jeździć na rowerze. Jolanta Dymarska poprzez swoją twórczość wspiera uczniów szkół podstawowych we wszechstronnym rozwoju. Pomaga im opanować podstawowe umiejętności szkolne, takie jak pisanie, czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, interpretowanie czy wykonywanie nieskomplikowanych działań matematycznych. Umożliwia im lepsze poznanie otaczającego świata, m.in. przyrody, historii czy kultury. Wspomaga również rozwój samodzielności, kreatywności, staranności oraz empatii. Ułatwia także młodym czytelnikom rozpoznawanie, zrozumienie i zdrowe wyrażanie różnych emocji. W publikacjach Jolanty Dymarskiej nie brakuje zarazem treści rozwijających zdolności artystyczne i wrażliwość estetyczną dziecka. Książki autorki zostały wzbogacone o realistyczne fotografie, infografiki, a także opisy eksperymentów i doświadczeń. Dzięki temu młody człowiek rozwija w sobie różne pasje oraz przekonuje się, że nauka nie musi być nudna. Jolanta Dymarska wyjaśnia ponadto młodym uczniom, dlaczego warto dbać o ekologię i własne zdrowie.

Wyniki wyszukiwania (10 produkty)

Produkty: 10

Produkty: 10