Pliwka Aneta

Aneta Pliwka to polska nauczycielka, wychowawca i terapeuta. Jest absolwentką pedagogiki w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ukończyła również liczne szkolenia, warsztaty i kursy – m.in. z zakresu pedagogiki Montessori, terapii behawioralnej, pracy terapeutycznej z osobami dotkniętymi autyzmem, a także komunikacji alternatywnej Makaton oraz PECS. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i prowadzi zajęcia praktyczne w jej zakresie. Od 2006 roku podejmuje zatrudnienie w szkole „Dać Szansę”, gdzie pracuje jako nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, terapeuta oraz reedukator. Była również wolontariuszem w Fundacji Synapsis, gdzie zdobywała doświadczenie w pracy z autystycznymi dziećmi. Aneta Pliwka jest współautorką książek z serii „Pewny Start”, które ukazały się za sprawą Wydawnictwa Szkolnego PWN. Są to materiały dydaktyczne przeznaczone dla dzieci, które wymagają specjalnego podejścia wychowawczo-edukacyjnego – zwłaszcza z lekką niepełnosprawnością intelektualną, sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem czy zespołem Downa. Pliwka współtworzy m.in. zeszyty ćwiczeń oraz karty pracy, gotowe do wykorzystania przez nauczycieli i wychowawców. Ułatwiają one opracowanie i realizację indywidualnego planu pracy z uczniem. Zawierają liczne instrukcje, wskazówki i inspiracje do prowadzenia zajęć. Często przybierają interaktywną formę, dzięki czemu poprzez zabawę można łatwiej zachęcić dziecko do nauki. W zeszytach ćwiczeń autorki znajdziemy m.in. kolorowanki, wycinanki, zgadywanki, łamigłówki, czy zadania do wykonania – dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami. Materiały edukacyjne Anety Pliwki pomagają nie tylko w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych, lecz także w rozwijaniu kompetencji społecznych oraz funkcji poznawczych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorki, można dodać niepełnosprawnym uczniom wiary w siebie oraz pomóc im w przezwyciężaniu barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie.

Wyniki wyszukiwania (29 produkty)

Produkty: 29

Produkty: 29