Kundera Milan

Milan Kundera urodził się w 1929 roku, w Brnie. Studiował muzykologię i literaturę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Należał do pokolenia, które nie zaznało przedwojennej Czechosłowacji, a jego dorastanie opierało się na doświadczeniach z lat okupacji niemieckiej. Był zaangażowany w Praską Wiosnę i ze względu na krytykę wobec sowieckiej interwencji jego dzieła trafiły na czarną listę. Pierwszy utwór pisarza, „Żart” był satyrą na życie w komunistycznej Czechosłowacji. W 1975 roku Kundera na stałe wyemigrował do Francji i już tam opublikował „Księgę śmiechu i zapomnienia”, która opisuje różne sposoby opozycji Czechów wobec Sowietów. Jego najsłynniejsza powieść to „Nieznośna lekkość bytu”, którą w 1988 roku zekranizował Philip Kaufman. W 1990 roku pisarz wydał „Nieśmiertelność” – ostatnią powieść napisaną w języku czeskim. Co ciekawe, obecnie Kundera odcina się od czeskiej kultury, swoje nowe książki pisze po francusku i nie zezwala na ich tłumaczenie na język czeski. Wątki polityczne z jego wczesnych dzieł zniknęły z czasem zastępowane rozważaniami filozoficznymi, nie jest więc uznawany za pisarza politycznego. Jego styl inspirowany Nietzschem, bardzo wpływa na młodych pisarzy.

Wyniki wyszukiwania (12 produkty)

Produkty: 12

Produkty: 12