Hugo Wiktor

Urodzony 26 lutego 1802 roku francuski poeta, dramaturg i pisarz. Jest zaliczany do czołowych przedstawicieli francuskiego romantyzmu, jak i do jednego z najbardziej znanych pisarzy na świecie. Jest autorem książki „Katedra Marii Panny w Paryżu”, na podstawie której został nakręcony przez Disney film „Dzwonnik z Notre Dame” oraz napisany musical „Notre-Dame de Paris”, który miał swoją premierę w 1998 roku i zdążył od tego czasu podbić największe sceny na świecie. Kolejnym ważnym dziełem jest jego pięcioczęściowa powieść „Nędznicy”, która doczekała się ponad 30 adaptacji filmowych oraz swojego własnego musicalu o tym samym tytule. Ironiczny wydaje się przy tym fakt, że Hugo sam mówił, że nie lubi, kiedy ktoś pisze muzykę pod jego dzieła. Do znanych i wciąż czytanych powieści Hugo zaliczamy również „Rok dziewięćdziesiąty trzeci”, „Pracownicy morza” oraz „Ostatni dzień skazańca”. Na temat jego pochodzenia krąży wiele fałszywych informacji, plotek i mitów. Sam jest temu winien. Opowiadając swojej żonie, pracującej nad jego biografią, o swych przodkach dopatrywał się korzeni rodu Hugo w starym rodzie lotaryńskiej szlachty. W rzeczywistości pochodził on z klasy niższej, dziadek zajmował się stolarką i dopiero jego ojciec rozsławił nazwisko Hugo biorąc udział w rewolucji Francuskiej oraz będąc oficerem wojsk napoleońskich. Wiktor miał również dwóch starszych braci. Miał żonę, Adèle Foucher, z którą miał trzech synów i dwie córki. Zmarł 22 maja 1885 roku, w Paryżu. Jest pochowany w mauzoleum Panteon, również w Paryżu.

Wyniki wyszukiwania (4 produkty)

Produkty: 4

Produkty: 4