Romaniuk Kazimierz

Kazimierz Romaniuk pojawił się na świecie 21 sierpnia 1927 roku w Hołowienkach. Biskup senior diecezji warszawsko-praskiej i profesor nauk biblijnych. Absolwent studiów filozoficzno- teologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. W 1953 roku obronił doktorat nauk teologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1961 roku rozprawę doktorską z zakresu nauk biblijnych w rzymskim Instytucie Biblijnym. Od 1953 roku podejmował zatrudnienie jako wykładowca na Wydziale Teologii Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1971-1982 pełnił funkcję rektora Akademickiego Studium Teologii Katolickiej oraz Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1966 roku Kazimierz Romaniuk uzyskał członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Nowotestamentalistów „Studiorum Novi Testamenti Societas”. Romaniuk przyjął 16 grudnia 1951 roku święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego. Nominację biskupią otrzymał w 1982 roku, a następnie był warszawskim biskupem pomocniczym w latach 1982-1992 oraz warszawsko-praskim biskupem diecezjalnym w latach 1992-2004. Biskup Kazimierz Romaniuk jest także autorem ponad 60 książek oraz kilkuset artykułów naukowych. Jego największym osiągnięciem jest samodzielne przetłumaczenie Biblii z języków oryginalnych. Nad swoim przekładem Biblii warszawsko-praskiej pracował 35 lat. Po jej opublikowaniu stał się pierwszym od 400 lat samodzielnym autorem tłumaczenia Biblii na język polski. Oprócz tłumaczenia Pisma Świętego, twórczość Kazimierza Romaniuka koncentruje się wokół spraw wiary, rodziny oraz chrześcijańskiego wychowania. Autor w swoich książkach przekonuje, że tylko życie zgodne z przykazaniami Boga prowadzi do szczęścia i wewnętrznej wolności. Zachęca każdego czytelnika, aby zawierzył swoje życie Panu Jezusowi i kierował się Jego wolą. Ksiądz biskup w swoich publikacjach wyjaśnia również fundamentalne kwestie religii chrześcijańskiej, takiej jak chociażby dary Ducha Świętego.

Wyniki wyszukiwania (24 produkty)

Produkty: 24

Produkty: 24