Fabris Francesca

Francesca Fabris to autorka pięknie zilustrowanych książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka głośnej serii pt. „Wielcy przyjaciele Jezusa”, która przybliża najmłodszym biografię oraz duchową drogę do świętości wielu ważnych postaci w historii chrześcijaństwa. Pozycje pisarki mogą być wykorzystywane przez nauczyciela podczas lekcji religii. Pomagają wyjaśnić najmłodszym znaczenie najważniejszych sakramentów w Kościele katolickim, do których zalicza się Eucharystię, sakrament pokuty, bierzmowanie, kapłaństwo oraz małżeństwo. Kolorowe ilustracje zwiększają zainteresowanie dziecka pogłębianiem własnej religijności. Dowiaduje się, jakie postawy życiowe są najważniejsze w życiu chrześcijanina – miłość, wiara, nadzieja, miłosierdzie czy gotowość do wybaczania. Francesca Fabris ukazuje maluchom zarówno sylwetki najpopularniejszych świętych, jak i znanych tylko nielicznym osobom. Obok świętego Mikołaja, świętego Franciszka z Asyżu, świętego Józefa, świętej Teresy z Kalkuty czy świętego Ojca Pio, dzieci mogą również prześledzić życie świętej Rity, świętej Łucji, świętego Dominika Savio, świętej Klary czy świętego Marcina. Autorka przedstawia fascynujące momenty ich życia, a także wskazuje godne naśladowania postawy. Dzięki lekturze jej książek, najmłodsi dowiadują się w jaki sposób nawiązać bliską relację z Jezusem, a także poznają pozostałe Osoby Trójcy Świętej – Ojca oraz Ducha Świętego i jego dary. Uczą się osobistej modlitwy oraz odnajdywania Boga w codziennych wydarzeniach życia. Dowiadują się, że Stwórca czuwa nad nimi każdego dnia i zawsze mogą zwrócić się do Niego z prośbą o pomoc. Francesca Fabris przybliża również postać Maryi, która jest najlepszym wzorem chrześcijańskiego życia. Twórczość pisarki pozwala już od najmłodszych lat wzbudzać u dzieci zainteresowanie sprawami wiary i wyjaśniać im trudne zagadnienia religijne.

Wyniki wyszukiwania (15 produkty)

Produkty: 15

Produkty: 15